AÏKIDOi

Arto de aganta neperforto, Aikidoi estas dinamika arto kiu igas fleksebla kaj instruas alian manieron disvolvi konstruigajn interrilatojn.

Spertoj proponataj :

energia gimnastiko, regado de la kontakto kun la tero kaj kun la spaco, porrilata dinamiko, duope aŭ multope, kun iloj  sabro aŭ  bastondevenaj, masaĝoj.

Tio estas la Aikido de Zen Majstro : alia formo, alia direkto.

Horaro de kursoj (krom dum la lernejferioj) :

Merkredon de la 19a ĝis la 20a kaj kvarono.

Por pliaj informoj :

www.aidoi.com